Diabetesvoet

Diabeten hebben verhoogde risico’s op voetklachten. Vandaar dat het aan te bevelen is regelmatig de voeten te laten controleren bij de podoloog want eens dat er schade opgelopen is zal deze praktisch onomkeerbaar zijn.

De podoloog doet een screening van de voet. Er wordt nagegaan  of er zenuwuitval  of een doorbloedingsstoornis van de voeten aanwezig is.  Dit moet professioneel  gebeuren want  in een beginstadium zijn er nog geen duidelijke symptomen.  Afhankelijk van deze test  weet je of je  al dan niet een hoogrisicopatiënt bent.  Voor de rest worden alle mogelijke problemen besproken en behandeld tijdens het consult  en wordt er een goede educatie gegeven.

Wat is een hoog risicopatiënt?

Mensen met hoogrisico lopen meer gevaar op voetwonden die moeilijk genezen. In het ergste geval kan dit amputatie tot gevolg hebben. Voorkomen is beter is dan genezen in deze gevallen!

Door de te hoge suikers kunnen er op drie vlakken problemen ontstaan :

  • slechte doorbloeding
  • zenuwaantasting waardoor gevoels- en krachtsverlies van de spieren
  • slechte beweeglijkheid van de gewrichten

Een combinatie van deze factoren en orthopedische misvormingen of overdrukplaatsen kan wonden veroorzaken. Een bijkomende infectie van de wonde kan dan uiteindelijk tot een amputatie leiden.

Wanneer er voetwonden zijn, is het van uiterst belang de wonden zo eelt-en drukvrij mogelijk te houden. De podoloog helpt je daarbij en verzorgt de wonden op een niet- operatieve manier en heeft verschillende methodes en hulpmiddelen om deze drukvrij te leggen. o.a. ontlastingen met vilt, ortheses, zolen, tapings …

De gediplomeerde podoloog is dus paramedisch geschoold om eventuele risicovoeten op te sporen en te behandelen. Bij ernstige risico’s en gevaar op amputatie zal hij de patiënt doorverwijzen naar de juiste arts of het ziekenhuis.

Terugbetaling diabetes:

Sinds enkele jaren hebben diabetici recht op 2 keer een terugbetaling van het riziv per kalenderjaar.

Dit echter alleen bij een geregistreerde podoloog.

Het consult bedraagt 29,25 euro en het riziv betaalt hiervan ongeveer 22€ terug. Het remgeld moet de patiënt dus zelf betalen.

Er wordt verwacht dat de patiënt een doktersvoorschrift bij zich heeft met daarop of hij conventie- zorgtraject- of diabetespas patiënt is.

Uw arts is hiervan op de hoogte.

© 1996 - 2021 - Liesbet Ven - Podoloog